Privacy verklaring

Senses, Ontspanningsmassage & Numerologie gevestigd te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Senses verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, bijvoorbeeld je geboortedatum voor een numerologieconsult
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via sensesnijmegen@hotmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Senses verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze email nieuwsbrief (in de toekomst zal er wellicht een nieuwsbrief verschijnen, tot op heden nog niet gedaan)
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Te analyseren hoe bezoekers van onze website gebruikmaken, zodat we de website kunnen verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • Senses verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Senses verwerkt geen gezondheidsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Senses maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Senses bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Naam en e-mail adres

Bewaartermijn: 7 jaar

Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief (in de toekomst mogelijk)

Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van mij ontvangt. Uiterlijk 1 jaar na afmelden worden je gegevens volledig uit mijn systeem verwijderd.

Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.

Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics en via Jouwweb, mijn websitesysteem.

Bewaartermijn: 38 maanden

Reden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten.

Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.

Bewaartermijn: 7 jaar

Reden: Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt) en vergelijken met eerdere resultaten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Senses deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Senses maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

Jouwweb: verzorgt de hosting van mijn website.

Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website.

Facebook Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Senses gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Social media: delen op Facebook

Ik geef de optie om informatie of acties te delen op Facebook via het delen van het geplaatste bericht.

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Senses en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sensesnijmegen@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Senses wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Senses neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met sensesnijmegen@hotmail.com.

Senses heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Senses heeft:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
 • Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Contactgegevens

Senses Ontspanningsmassage en numerologie

t.a.v. Mieke van Dijk

Wedesteinbroek 11-19

6546 RD Nijmegen

Tel: 0622513281

Deze privacyverklaring is opgesteld op 22 mei 2018 en voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met info@sensesnijmegen.com